Nahrávání... Nahrávání...

Osobní údaje

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR”) je společnost Kinet s.r.o., se sídlem V Lukách 253, 267 01 Králův Dvůr, IČ 276 51 177 (dále jen „správce“).

2. Správce uchovává následující osobní údaje zákazníků, kterým poskytuje služby v oblasti informačních technologií:

 • jméno, příjmení, firmu;
 • IČ, DIČ, adresu;
 • e-mailovou adresu;
 • telefonní číslo;
 • komunikaci, informace a podklady, které klient v rámci poskytování služeb správci poskytne.

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením GDPR, a to za účelem vytvoření nabídky služeb, poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

2. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj může zpracovávat i tento zpracovatel:

 • Ing. Pavlína Soprová, IČ 880 88 634, se sídlem K Lukárně 345, 267 42 Broumy, zapsaná v živnostenském rejstříku
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv odhlásit zasláním e-mailu na adresu info@kinet.cz.

4. Vezměte prosím na vědomí, že podle nařízení GDPR máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případně žádat kopii těchto osobních údajů,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy správce nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.